Antigénové testy
COVID-19

Veľmi rýchla metóda na testovanie a akútnu prítomnosť infekcie COVID-19, ktorá je menej nákladnou alternatívou PCR testu. Používame certifikované testy Nadal® COVID-19, Abbott Panbio Rapid ako aj antigénové testy od spoločnosti Biosensor.

Ako funguje antigénový test? 

Antigénové testy sú založené na princípe hľadania antigény, špecifických proteínov vírusu.

Zdravotný pracovník odoberie pacientovi vzorku sterom zo slizníc nosohltanu. Vzorka sa následne vloží do tekutiny na uvoľnenie vírusu. Táto vzorka sa nanesie na testovacie sklíčko, na ktorom sú aplikované protilátky vírusu, chemicky upravené farbivom. 

Ak samotná vzorka obsahuje antigén vírusu, na sklíčku ostane prilepená a taktiež sa farebne zviditeľní. Čím viac vírusu obsahuje vzorka, tým viditeľnejšia je jej farebná stopa.

Výsledok testu vieme zhruba do 15 – 20 minút, pacientom ich posielame e-mailom.

1252001.jpg

Akú má antigénový test spoľahlivosť?

  • Najspoľahlivejšie sú pri ranných štádiách infekcie, kedy je množstvo vírusu vo vzorke vo všeobecnosti najvyššie. Antigénové testy sa vyznačujú pomerne vysokou presnosťou, ich diagnostická senzitivita (presnosť) je 97,56 % a diagnostická špecificita je viac ako 99,9 %.

coronavirus_diagnostic-test-database_ado

Kedy má zmysel antigénový test?

Antigénový test ma svoje výhody a svoje nevýhody. Je lacnejší, značne rýchlejší, avšak menej presný.

  • Antigénový test je vhodný na skríning a rýchle rozlíšenie klinických príznakov, ktoré majú vírusové ochorenia na začiatku často rovnaké. Výhodou je jednoduchosť a rýchlosť. 

  • PCR test na potvrdenie diagnózy a skríning kontaktov vtedy, keď máme čas a kontakt - potenciálny pacient, resp. šíriteľ môže zostať v karanténe. Nevýhodou vyšetrenia je náročnosť jeho vykonania a dĺžka trvania vyšetrenia. 

 

Cena 1 vyšetrenia je 27 EUR s DPH. Vzhľadom na zachovanie bezpečnosti umožňujeme iba online platby.

800 (2).jpg